Datum a čas

Dnes je neděle, 15. 9. 2019, 20:00:08

Svátek

Svátek má Jolana

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 9. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

 

Mikroregion Radbuza

 

 

MAS Radbuza

 

 

 

 

 

káčko

 

 

Obsah

     Rozpočet 2011
Rozpočtové příjmy
DPFO závislá činnost                                                              1111                 361.500,-
DPFO OSVČ                                                                              1112                   49.700,-
DPFO kapitálové výnosy                                                        1113                   32.600,-
Daň z příjmů právnických osob                                              1121                 397.000,-
Daň z přidané hodnoty                                                            1211                  817.500,-
Poplatek za likvidaci kom. odpadů                                         1337                  120.000,-
Poplatek ze psů                                                                         1341                      3.200,-
Poplatek za VHP                                                                        1347                    62.000,-
Správní poplatky                                                                       1361                        500,-
Daň z nemovitostí                                                                      1511                 357.800,-
Neinv. přij. trans. ze SR přijaté dotace provoz VHP              4112                   60.100,-
Inv. přij. transf. od krajů (přijaté dotace)                                4222                            0,-
Příjmy z úhr. vydob. prost., vyd. ner.  (bentonit)                  2119                            0,-
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                                           3319                            0,-
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (KZ)                                3612                   45.000,-
Příjmy z pronájmu ost. nemov. (byt. hospod.)                       3613                   12.000,-
Pohřebnictví – příjmy z posk. služeb a výr. (hrob. místa)     3632                  10.000,-
Příjmy z pronájmu pozemků                                                       3639                  10.170,-
Ost. nedaň. příjmy – svoz kom. odp. EKO KOM                    3722                  25.000,-
Činnost místní správy, příjmy poskyt. služ. (Kovošrot, dřevo) 6171              5.000,-
Příjmy z prodeje pozemků                                                            6171                          0,-
Obec. příj. a výd. z fin. op. (úroky přijaté)                                 6310                   4.200,-
Příjmy celkem                                                                                               2.373.270,-                  
 
 
Rozpočtové výdaje
 
Pěstební činnost 
                lesník mzda                                                                                      1031                   5.000,-
                nákup ost. služeb (pěst. činnost)                                                1031                 10.000,-
                cestovné                                                                                         1031                    2.000,-
 
                 Komunikace
                 úklid                                                                                                2212                     9.000,-
                 materiál                                                                                           2212                     1.500,-
                 oprava místních komunikací                                                       2212                  200.000,-
 
                 Chodníky + místní komunikace
                 Mzdy                                                                                               2219                   20.000,-
                 Nákup materiálu                                                                             2219                        500,-
 
                 Provoz veřej. sil. dopravy
                 dopravní obslužnost                                                                     2221                     8.400,-
 
 
                 Pitná voda
                 vodovod doúčtování                                                                    2310                   73.000,-
                 budovy, haly, stavby                                                                    2310                     3.200,-
 
                 Kanalizace
                 Projekt k územnímu řízení                                                              2321                 133.000,-
 
                 Základní škola
                 školné ZŠ, MŠ                                                                                 3113                100.200,-
 
 
                 Knihovna
                 ost. osobní výdaje (mzda knihovníka)                                        3314                     2.000,-
                 DHDM (regály)                                                                               3314                            0,-
 
 
                 Ost. záležitosti kultury
                 mzda kronikář                                                                                   3319                    2.000,-
                 kulturní akce                                                                                     3319                    6.500,-
                 materiál                                                                                              3319                    8.500,- 
 
 
                 Zachování a obnova kulturních památek (kostel)
                 elektřina                                                                                             3322                    1.000,-
 
 
                  Zájmová činnost v kultuře
                  nákup materiálu (KZ)                                                            3392                              2.000,-
                  plyn                                                                                         3392                                     0,-
                  elektrická energie                                                                  3392                                     0,-
                  konzult. a právní služby                                                       3392                            24.000,- 
                  opravy a udržování                                                               3392                            38.770,-
                  nákup služeb                                                                          3392                              2.000,-
 
 
 
                   Ost. zál. kult., cirk., sděl. pros. 
                   jubilea, výročí                                                                        3399                             7.000,- 
                   narození dětí                                                                          3399                                     0,-
 
                   Bytové hospodářství
                   Opravy a údržba (hospoda byt)                                         3612                         100.000,-
                   Projektová dokumentace                                                     3612                           28.100,-
 
                   Veřejné osvětlení
                   nákup materiálu                                                                     3631                                    0,- 
                   elektrická energie                                                                  3631                           42.000,-
                   opravy a udržování                                                              3631                                     0,-
 
 
                    Pohřebnictví  
                    nákup materiálu                                                                     3632                                   0,-
                    studená voda                                                                         3632                               200,-
                    opravy a udržování                                                               3632                          18.000,-
 
                    Územní plán
                    Nákup materiálu                                                                     3635                                  0,-
 
                    Komun. sl.a úz. rozvoj
                    budova č.p. 60                                                                        3639                         99.000,-
          
 
                     Sběr a svoz kom. odpadů
                     nákup ost. služeb (komunál. + separ. odpad)                    3722                      171.000,-
                     nebezpečný odpad Štěnovice                                              3722                        11.000,-
 
 
                     Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
                     dohody                                                                                     3745                       60.000,-
                     materiál                                                                                     3745                         6.000,-
                     PHM + maziva                                                                         3745                         6.000,-
                     nákup ost. sl. (oprava traktoru)                                            3745                         9.000,-
 
 
                      Požární ochrana – zásahová jednotka
                      DHDM                                                                                     5512                               0,-
                      nákup materiálu                                                                      5512                               0,-
                      PHM + maziva                                                                        5512                               0,-
                      nákup ostatních služeb                                                         5512                               0,-
                      opravy a udržování                                                                5512                               0,-                      pohoštění                                                                                5512                               0,-
                      účast. poplatky + konference                                               5512                               0,-
 
 
                       Zastupitelstvo obce
                       odměny čl. zastup. obcí a krajů                                            6112                   426.500,-
 
 
 
                       Činnost místní správy
                      dohody o provedení práce                                                     6171                     68.000,-
                      povinné. poj. na SZ                                                                 6171                     94.000,-
                      povinné poj. na ZP                                                                  6171                     39.800,-
                      knihy, učeb. pomůcky, tisk                                                    6171                       5.000,-
                      DHDM (dět. hř.)                                                                      6171                     29.000,-
                      nákup materiálu                                                                       6171                     20.000,-
                      studená voda                                                                           6171                          500,-
                      plyn                                                                                            6171                     91.940,-
                      elektrická energie                                                                     6171                     20.000,-
                      PHM + maziva                                                                          6171                              0,-
                      služby pošt                                                                               6171                       1.800,-
                      služby telekomunikací. + radiokomunikací                          6171                      18.000,-
                      služby školení a vzdělávání                                                   6171                        5.000,-
                      nákup ostatních služeb                                                          6171                     190.000,-
                      opravy a udržování                                                                 6171                    100.000,-
                      programové vybavení                                                            6171                        5 .000,-
                      pohoštění                                                                                 6171                        1.500,-
                      účastnické poplatky za konference                                      6171                        1.000,-
                      příspěvek SMO                                                                       6171                        3.000,-
                      přenesená působnost Dobřany                                           6171                         1.000,-
                      nákup kolků                                                                             6171                         1.000,-
                      nákup pozemků                                                                       6171                                0,-
                      příspěvek babybox                                                                 6171                         1.000,-
 
                                  
                      ČS poplatky bance                                                                  6310                        6.200,-
 
 
                      Česká pojišťovna
                      pojištění majetku                                                                      6320                     16.600,-
 
 
                      Finanční vypořádání z minulých let                                     6402                     12.760,-
 
 
                       Ost. nerv. transfery
                       příspěvek Mikroregionu Radbuza                                         6409                      4.800,-                       vratky VR za min. období                                                        6409                             0,-  
 
 
                        Výdaje celkem                                                                                             2.373.270,-
 
 
                      
           
         Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Přestavlky na 2. VZZO dne 3.2.2011.
 
Vyvěšeno: 4.2.2011
Datum sejmutí: 19.2.2011
Zodpovídá: Simbartlová