Datum a čas

Dnes je neděle, 15. 9. 2019, 20:00:29

Svátek

Svátek má Jolana

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 9. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

 

Mikroregion Radbuza

 

 

MAS Radbuza

 

 

 

 

 

káčko

 

 

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 

 • Písemně Obecní úřad PřestavlkyPřestavlky 60, 334 01  Přeštice
 • Osobně v kanceláři úřadu
 • e-mailem obecprestavlky@volny.cz
 • elektronickým podáním IDDS: gatbja8
 • Telefonicky 725 041 215

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

 

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5 písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5,písm.c)- 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a) odst. 3 - 30 dnů 
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001

Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace omezeno

 • je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne 
 • informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu  
 • pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zák., povinný subjekt ji neposkytne
 • informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních,  poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištěním anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt neposkytne
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací,  není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná je třeba podat žádost písemně

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena ("žádost dle informačního zákona"; "žádost dle zák. č. 106/1999 Sb"; "žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím" apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinnému subjektu je určena
 • musí obsahovat u fyzické osoby jméno, příjmení,datum narození, adresu trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil
 • pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ustanovení § 14 odst.5 zákona žádost a: 
 • a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
 • b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 

 • pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě ve vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti") s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
 • povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 • 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
 • 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení
 • nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnují žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán( příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání  zastupitelstvo obce
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.